THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Tổng hợp các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ vắcxin phòng COVID-19 quận Nam Từ Liêm năm 2021 (Đợt 2: Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021)
Ngày đăng 27/06/2021 | 08:30  | Lượt xem: 2738

Tổng hợp các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ vắcxin phòng COVID-19 quận Nam Từ Liêm năm 2021 (Đợt 2: Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021)

Tổng hợp các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ vắcxin phòng COVID-19 quận Nam Từ Liêm năm 2021 (Đợt 2: Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021).

Danh sách: Tải về

BẢN ĐỒ SỐ