THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Tổng hợp các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ vắcxin phòng COVID-19 quận Nam Từ Liêm năm 2021 (Đợt 1: Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 18/6/2021)
Ngày đăng 18/06/2021 | 14:30  | Lượt xem: 1970

Tổng hợp các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ vắcxin phòng COVID-19 quận Nam Từ Liêm năm 2021 (Đợt 1: Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 18/6/2021)

Tổng hợp các tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ vắcxin phòng COVID-19 quận Nam Từ Liêm năm 2021 (Đợt 1: Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 18/6/2021).

Danh sách: Tải về

BẢN ĐỒ SỐ