THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức và Phiếu đăng lý xét tuyển công chức diện thu hút , tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ Hà Nội năm 2022
Ngày đăng 30/06/2022 | 10:47  | Lượt xem: 402

Thông báo về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức và Phiếu đăng lý xét tuyển công chức diện thu hút , tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ Hà Nội năm 2022

Thông báo về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức và Phiếu đăng lý xét tuyển công chức diện thu hút , tạo nguồn cán bộ từ sinh viên  tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ Hà Nội năm 2022

Thông báo : Tải về

BẢN ĐỒ SỐ