THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Chuyển mục đích sử dụng đất...
Ngày đăng 15/06/2022 | 10:24  | Lượt xem: 344

Thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

Thông báo: Tải về

BẢN ĐỒ SỐ