THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo về việc tạm hoãn lịch tiếp nhận hsơ thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cs giáo dục mầm non, TH, THCS công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2020 theo TB số 196/TB-UBND - 26/4/2021
Ngày đăng 04/05/2021 | 14:55  | Lượt xem: 362

Thông báo về việc tạm hoãn lịch tiếp nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2020 theo Thông báo số 196/TB-UBND ngày 26/4/2021 của UBND quận Nam Từ Liêm

Thông báo: Tải về

BẢN ĐỒ SỐ