THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo số 174/TB-QLDA v/v tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận Nam Từ Liêm năm 2023
Ngày đăng 15/04/2023 | 11:54  | Lượt xem: 7598

Thông báo số 17/TB-QLDA v/v tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận Nam Từ Liêm năm 2023

Thông báo : Tải về