THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo Lịch tổ chức tiếp nhận ý kiến và đối thoại với tổ chức, cá nhân về công tác giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận năm 2022
Ngày đăng 27/05/2022 | 17:27  | Lượt xem: 159

Thông báo Lịch tổ chức tiếp nhận ý kiến và đối thoại với tổ chức, cá nhân về công tác giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận năm 2022

Thông báo: Tải về

BẢN ĐỒ SỐ