THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo Lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Nam Từ Liêm
Ngày đăng 13/12/2021 | 09:00  | Lượt xem: 1842

Thông báo Lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Nam Từ Liêm

Thông báo Lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Nam Từ Liêm.

Thông báo: Tải về

Tài liệu kèm theo:

- Tờ trình: Tải về

- Bản đồ: Tải về

- Báo cáo: Tải về

BẢN ĐỒ SỐ