THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý Trung tâm GDNN-GDTX Quận và các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND Quận năm học 2020-2021
Ngày đăng 10/08/2021 | 09:00  | Lượt xem: 1018

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý Trung tâm GDNN-GDTX Quận và các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND Quận năm học 2020-2021

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý Trung tâm GDNN-GDTX Quận và các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND Quận năm học 2020-2021.

Thông báo: Tải về

BẢN ĐỒ SỐ