THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo 799/TB-UBND kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý Trung tâm GDNN - GDTX Quận và các trường mầm non, tiểu học , THCS, công lập trực thuộc UBND Quận năm học 2021 - 2022
Ngày đăng 25/07/2022 | 11:17  | Lượt xem: 573

Thông báo 799/TB-UBND kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý  Trung tâm GDNN - GDTX Quận và các trường mầm non, tiểu học , THCS, công lập trực thuộc UBND Quận năm học 2021 - 2022

Thông báo : Tải về

BẢN ĐỒ SỐ