THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo 188/TB-UBND v/v thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Quận năm 2023
Ngày đăng 23/03/2023 | 08:00  | Lượt xem: 5874

Thông báo 188/TB-UBND v/v thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Quận năm 2023

Thông báo : Tải về