THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Tạm dừng tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 để phòng dịch COVID-19
Ngày đăng 05/05/2021 | 11:01  | Lượt xem: 285

Tạm dừng tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 để phòng dịch COVID-19

Thông báo: Tải về

BẢN ĐỒ SỐ