THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Kết quả phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2020
Ngày đăng 20/04/2021 | 19:01  | Lượt xem: 211

Kết quả phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2020 

Thông báo: Tải về

BẢN ĐỒ SỐ