THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Danh sách công trình đưa vào hoạt động chưa được nghiệm thu về PCCC trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (tính đến ngày 10/11/2021)
Ngày đăng 11/11/2021 | 10:30  | Lượt xem: 4164

Danh sách công trình đưa vào hoạt động chưa được nghiệm thu về PCCC trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (tính đến ngày 10/11/2021)

Danh sách công trình đưa vào hoạt động chưa được nghiệm thu về PCCC trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (tính đến ngày 10/11/2021)

Công văn: Tải về

Danh sách: Tải về

BẢN ĐỒ SỐ