THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Danh sách các cơ sở không đảm bảo công tác an toàn PCCC bị tạm đình chỉ và đỉnh chỉ hoạt động trên địa bàn quận Nam Từ Liêm ( danh sách cập nhật đến ngày 16/7/2021)
Ngày đăng 27/07/2021 | 15:12  | Lượt xem: 5222

Danh sách các cơ sở không đảm bảo công tác an toàn PCCC bị tạm đình chỉ và đỉnh chỉ hoạt động trên địa bàn quận Nam Từ Liêm ( danh sách cập nhật đến ngày 16/7/2021)

Danh sách các cơ sở không đảm bảo công tác an toàn PCCC bị tạm đình chỉ và đỉnh chỉ hoạt động trên địa bàn quận Nam Từ Liêm ( danh sách cập nhật đến ngày 16/7/2021).

Công văn: Tải về

Phụ lục đính kèm: Tải về

BẢN ĐỒ SỐ