THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Công văn về việc yêu cầu đối với hoạt động trong dịp lễ Giáng sinh năm 2021 đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19
Ngày đăng 20/12/2021 | 09:00  | Lượt xem: 928

Công văn về việc yêu cầu đối với hoạt động trong dịp lễ Giáng sinh năm 2021 đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19

Công văn về việc yêu cầu đối với hoạt động trong dịp lễ Giáng sinh năm 2021 đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19.

Công văn: Tải về

BẢN ĐỒ SỐ