THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Công văn về việc phát động, triển khai cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19" trên địa bàn quận Nam Từ Liêm
Ngày đăng 18/06/2021 | 15:00  | Lượt xem: 3910

Công văn về việc phát động, triển khai cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19" trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

Công văn về việc phát động, triển khai cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19" trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Công văn: Tải về

Hướng dẫn, gợi ý: Tải về

 

BẢN ĐỒ SỐ