THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Công văn triển khai hướng dẫn việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập
Ngày đăng 01/06/2021 | 09:00  | Lượt xem: 805

Công văn triển khai hướng dẫn việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập

Công văn triển khai hướng dẫn việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập.

Công văn: Tải về

BẢN ĐỒ SỐ