THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Công văn số 3485/UBND-CANTL v/v tăng cường công tác kiểm tra, giám sát iệc chấp hành Quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động các cơ sơ vi phạm về công tác PCCC
Ngày đăng 08/11/2023 | 13:00  | Lượt xem: 1438

Công văn số 3485/UBND-CANTL  v/v tăng cường công tác kiểm tra, giám sát iệc chấp hành Quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động các cơ sơ vi phạm về công tác PCCC

Công văn: Tải về

Danh sách : Tải về