THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Công văn số 273/UBND-CANTL v/v tăng cường công tác kiểm tra , giám sát việc chấp hành quyết định tạm đình chỉ , đình chỉ hoạt động các cơ sở vi phạm về công tác PCCC
Ngày đăng 22/02/2023 | 12:31  | Lượt xem: 201

Công văn số 273/UBND-CANTL v/v tăng cường công tác kiểm tra , giám sát việc chấp hành quyết định tạm đình chỉ , đình chỉ hoạt động các cơ sở vi phạm về công tác PCCC

Công văn : Tải về

BẢN ĐỒ SỐ