Thông tin gửi tổ chức, công dân

Để tiện cho việc phản ánh của tổ chức, công dân tới cơ quan chức năng xem xét, đề nghị tổ chức, công dân khi tham gia gửi phản ánh, tuân thủ những yêu cầu sau:

- Chọn Lĩnh vực: Thủ tục hành chính
- Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết vào biểu mẫu bên dưới.
- Nội dung phản ánh cần gõ đúng chính tả theo phông chữ tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 (Unicode UTF-8), nêu ra rõ ràng các vướng mắc và cần có căn cứ cụ thể để thuận tiện cho cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết.
- Những phản ánh không hợp lệ sẽ không được Cổng thông tin điện tử Quận Nam Từ Liêm giải đáp và đăng tải.
- Phản ánh hợp lệ sẽ được chúng tôi chuyển tới cơ quan chức năng có thẩm quyền tương ứng để giải quyết và sẽ có hồi đáp trong thời gian sớm nhất.
- Hồi đáp có thể chuyển qua địa chỉ thư điện thử của công dân hoặc được đăng tải trên chuyên mục này.

gửi phản ánh

 

video


bản tin phát thanh


Hệ thống camera