GÓP Ý DỰ THẢO GÓP Ý DỰ THẢO

Dự thảo Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025 của Quận Nam Từ Liêm

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/07/2021 Ngày hết hạn lấy ý kiến: 06/08/2021

File dự thảo góp ý

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

BẢN ĐỒ SỐ