GÓP Ý DỰ THẢO GÓP Ý DỰ THẢO

Lấy ý kiến nhân dân về góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ quận Nam Từ Liêm, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 03/06/2020 Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/06/2020
CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

BẢN ĐỒ SỐ