MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý TRONG VIỆC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

1. Một số lưu ý về việc trả kết quả:

a) Khi thực hiện dịch vụ công mức độ 4 cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.​ Vì vậy UBND quận trả kết quả theo yêu cầu của công dân và thu lệ phí (nếu có) khi công dân nhận kết quả là sự khác biệt cơ bản so với dịch vụ công mức độ 3.

b) Nếu công dân có yêu cầu trả lệ phí qua tài khoản thì UBND quận sẽ cung cấp số tài khoản; vì lệ phí đăng ký kinh doanh không lớn nên khuyến khích công dân thanh toán lệ phí bằng tiền mặt thông qua cơ quan bưu điện.

 

2. Biểu mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh:

a) Cấp mới hộ kinh doanh: 100.000 VNĐ/lần

b) Cấp đổi hộ kinh doanh: 20.000 VNĐ/lần

 

3. Biểu mức thu lệ phí đăng ký hợp tác xã:

a) Cấp mới hợp tác xã: 100.000 VNĐ/lần

b) Cấp đổi hợp tác xã: 30.000 VNĐ/lần

 

 

 

 

MỜI BẠN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

video


bản tin phát thanh


Hệ thống camera