các văn bản của hđnd quận nam từ liêm

 • Nghị quyết số 07/NQ-HĐND

  Ngày đăng: 14:47 03/07/2018 | Lượt xem: 154

  Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 02/7/2018 Về giám sát việc triển khai thực hiện đề án "Đổi mới giáo dục và đào tạo quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2015-2020" của HĐND quận Nam Từ Liêm (HĐND quận Nam Từ Liêm khóa II- kỳ họp thứ Bảy, từ ngày 02/3/2018 đến 03/7/2018)

  Xem chi tiết
 • Nghị quyết số 06/NQ-HĐND

  Ngày đăng: 14:40 03/07/2018 | Lượt xem: 245

  Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 02/7/2018 Về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân quận Nam Từ Liêm (HĐND quận Nam Từ Liêm khóa II- kỳ họp thứ Bảy, từ ngày 02/3/2018 đến 03/7/2018)

  Xem chi tiết
 • Nghị quyết số 05/NQ-HĐND

  Ngày đăng: 14:37 03/07/2018 | Lượt xem: 231

  Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 02/7/2018 Về việc thông qua Đề án "phường đạt chuẩn văn minh đô thị" trên địa bàn quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 (HĐND quận Nam Từ Liêm khóa II- kỳ họp thứ Bảy, từ ngày 02/3/2018 đến 03/7/2018)

  Xem chi tiết
 • Nghị quyết số 04/NQ-HĐND

  Ngày đăng: 14:35 03/07/2018 | Lượt xem: 252

  Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 02/7/2018 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm nhóm C (HĐND quận Nam Từ Liêm khóa II- kỳ họp thứ Bảy, từ ngày 02/3/2018 đến 03/7/2018)

  Xem chi tiết
 • Nghị quyết số 03/NQ-HĐND

  Ngày đăng: 14:33 03/07/2018 | Lượt xem: 228

  Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 02/7/2018 về việc bổ sung dự toán chi ngân sách quận năm 2018 (HĐND quận Nam Từ Liêm khóa II- kỳ họp thứ Bảy, từ ngày 02/3/2018 đến 03/7/2018)

  Xem chi tiết
 • Nghị quyết số 02/NQ-HĐND

  Ngày đăng: 14:31 03/07/2018 | Lượt xem: 194

  Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 02/7/2018 về việc phê duyệt Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách quận Nam Từ Liêm năm 2017 (HĐND quận Nam Từ Liêm khóa II- kỳ họp thứ Bảy, từ ngày 02/3/2018 đến 03/7/2018)

  Xem chi tiết
 • Nghị quyết số 01/NQ-HĐND

  Ngày đăng: 14:22 03/07/2018 | Lượt xem: 223

  Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 02/7/2018 về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh quận Nam Từ Liêm 6 tháng cuối năm 2018 (HĐND quận Nam Từ Liêm khóa II- kỳ họp thứ Bảy, từ ngày 02/3/2018 đến 03/7/2018)

  Xem chi tiết
Hiển thị 7 kết quả.
của 1

video


bản tin phát thanh


Hệ thống camera