văn bản chỉ đạo


Số/ Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng
01/ 01/2014/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành quy định tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, quy trình phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thuộc thẩm quyền của UBND quận Nam Từ Liêm theo cơ chế một cửa, một của liên thông

01/04/2014 Còn hiệu lưc
471/ 471/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2014

21/01/2014 Còn hiệu lưc
398/ 398/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2012

16/01/2014 Còn hiệu lưc
185/ 1697/QÐ-UBND

Quyết định phê duyệt chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2011 - 2015

20/05/2011 Còn hiệu lưc
07/ 07/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý chất lượng công tác khảo sát, thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội

08/04/2011 Còn hiệu lưc

video


bản tin phát thanh


Hệ thống camera