văn bản chỉ đạo


Số/ Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng
3335/ QĐ-UBND

Quyết định v/v khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" quận Nam Từ Liêm năm 2017

16/06/2017 Còn hiệu lưc
3335/ QĐ-UBND

Quyết định v/v khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" quận Nam Từ Liêm năm 2017

16/06/2017 Còn hiệu lưc
2839/ QĐ - UBND

Quyết định v/v khen thưởng học sinh giỏi các trường tiểu học và trung học cơ sở quận Nam Từ Liêm có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm học 2016 - 2017

23/05/2017 Còn hiệu lưc
2781/ QĐ - UBND

Quyết định v/v biểu dương và thưởng cho các em học sinh đã đạt giải thưởng trong các cuộc thi cấp Quận, cấp Thành phố, cấp Quốc gia và cấp Quốc tế năm học 2016 - 2017

18/05/2017 Còn hiệu lưc
898/ QĐ-UBND

Quyết định v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có nhiểu thành tích trong công tác Cải cách hành chính năm 2016

15/02/2017 Còn hiệu lưc
898/ QĐ-UBND

Quyết định v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác Cải cách hành chính năm 2016

15/02/2017 Còn hiệu lưc
121/ QĐ-UBND

Quyết định v/v khe thưởng thành tích công tác năm 2016 Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

05/01/2017 Còn hiệu lưc
54/2016/ QĐ-UBND

Quyết định v/v ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội

31/12/2016 Còn hiệu lưc
9282/ QĐ-UBND

Quyết định v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong hoạt động công tác Ban Chỉ đạo 197 quận Nam Từ Liêm năm 2016

30/12/2016 Còn hiệu lưc
8745/ QĐ-UBND

Quyết định v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2016

29/12/2016 Còn hiệu lưc

video


bản tin phát thanh


Hệ thống camera