ủy ban kiểm tra

ỦY BAN KIỂM TRA

Ngày đăng: 11/12/2014 | Lượt xem: 0

 

TT

Họ và tên

 

 Chức vụ/Công việc phụ trách

 

1

Lưu Thị Luyến

Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

2

Phạm Quang Tuấn

Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

3

Trương Văn Thanh

Ủy viên UBKT Quận ủy

 

video


bản tin phát thanh


Hệ thống camera