hội phụ nữ

HỘI PHỤ NỮ

Ngày đăng: 11/12/2014 | Lượt xem: 0

1. Chức năng, nhiệm vụ:

          Đại diện bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ; bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; Tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước; Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tôe chức hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

2. Danh sách cán bộ của đơn vị:

          - Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Chủ tịch Hội LHPN quận Nam Từ Liêm

 

          - Bùi Thị Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Nam Từ Liêm

video


bản tin phát thanh


Hệ thống camera