Danh sách câu hỏi

Chi tiết câu hỏi

Thi tuyển công chức

Câu hỏi:

Tôi thấy sở nội vụ Hà Nội có đăng tải việc thi tuyển công chức các vị trí làm việc tại Quận Nam Từ Liêm sao không thấy thông tin trên wed của UBND quận ???????????????

 

Đặng Trung Hậu - 30/01/2015

Câu trả lời:

UBND quận Nam Từ Liêm đã đăng tải các nội dung liên quan tới kỳ thi tuyển dụng công chức tại chuyên mục chính trên Cổng thông tin điện tử quận. Bạn truy cập vào địa chỉ http://namtuliem.hanoi.gov.vn/tuyen-dung-cong-chuc-2015 để có các thông tin cần thiết.

 

Tài liệu trả lời:

Không có tài liệu đính kèm.

video


bản tin phát thanh


Hệ thống camera