Danh sách câu hỏi

Chi tiết câu hỏi

Làm lại giấy khai sinh

Câu hỏi:

 Do giấy khai sinh của em bị mất bản gốc và không còn bản sao. Vậy giờ em muốn đăng kí lại phải làm thế nào ạ.

Nguyễn Quý Xuân - 12/01/2015

Câu trả lời:

Xin mời bạn tới bộ phận Tư pháp của phường Đại Mỗ để có hướng dẫn chi tiết. Việc cấp lại bản chính giấy khai sinh sẽ được thực hiện tại UBND quận sau khi có các giấy tờ cần thiết.

Tài liệu trả lời:

Không có tài liệu đính kèm.

video


bản tin phát thanh


Hệ thống camera