Danh sách câu hỏi

Chi tiết câu hỏi

làm lại chứng minh thư

Câu hỏi:

em muốn làm lại chứng minh thư do thay đổi hộ khẩu thì lên UBND phường Phú Đô hay công an phường Phú Đô đê lấy giấy xác nhận ah? Hiện tại có làm xác nhận được luôn không ah?

Hoang Thao - 28/10/2014

Câu trả lời:

Bạn có thể liên hệ với Công an phường Phú Đô để xác nhận thay đổi sau khi điều chỉnh tại Hộ khẩu.

Tài liệu trả lời:

Không có tài liệu đính kèm.

video


bản tin phát thanh


Hệ thống camera