hệ thống văn bản


Số/ Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng
04/ 04/2013/NQ-HĐND

Về việc trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND huyện và trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XVIII

28/06/2013 Còn hiệu lưc
02/ 02/2013/NQ-HĐND

Về việc phê duyệt tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Từ Liêm năm 2012

28/06/2013 Còn hiệu lưc
3538/ QĐ-UBND

QĐ v/v phân công công tác của các thành viên UBND huyện từ Liêm nhiệm kỳ 2011 - 2016

27/06/2013 Còn hiệu lưc
QĐ 3535/ QĐ 3535

Quyết định về việc công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật do UBND huyện Từ Liêm ban hành từ 01/7/2002 đến 31/12/2012 hết hiệu lực thi hành.

27/06/2013 Còn hiệu lưc
QĐ 3537/ QĐ 3537

Quyết định về việc công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật do UBND huyện Từ Liêm ban hành từ 01/7/2002 đến 31/12/2012 còn hiệu lực thi hành và văn bản sửa đổi, bổ sung

27/06/2013 Còn hiệu lưc
133/ 133/TB-UBND

Thông báo về kết quả giải quyết tố cáo của ông Lưu Tiến Đạt

26/06/2013 Còn hiệu lưc
759/UBND-VP/ 759/UBND-VP

Thông báo của UBND huyện Từ Liêm về việc công khai quyết định giải quyết khiễu nại và kết luận nội dung tố cáo

05/06/2013 Còn hiệu lưc
3430/QĐ-UBND/ 3430/QĐ-UBND

Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2013

31/05/2013 Còn hiệu lưc
86/KH-UBND/ 86/KH-UBND

Kế hoạch truyền thông quản lý ô nhiễm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2015

28/05/2013 Còn hiệu lưc
166/KH-UBND/ 166/KH-UBND

Kế hoạch công tác tuyển sinh vào trường mầm non lớp 1, lớp 6 năm học 2013-2014

21/05/2013 Còn hiệu lưc

video


bản tin phát thanh


thông báo

Xem tất cả
Học tập và làm theo HCM (right)
Hệ thống camera